_

IAS İşletme Akademisi

Küreselleşen dünyada sürekli artan rekabet koşulları, sınırsız müşteri memnuniyeti ve toplam kalite kavramları vazgeçilmez bir iç görü haline geldi. Şirketlerin varlıklarını bu elverişsiz rekabet koşullarında sürdürebilmeleri için dünyadaki mesleki gelişim ve yönetim uygulamalarını izlemesi, anlaması ve uygulaması gerekmektedir.

IAS İşletme Akademisi

Küreselleşen dünyada sürekli artan rekabet koşulları, sınırsız müşteri memnuniyeti ve toplam kalite kavramları vazgeçilmez bir iç görü haline geldi. Şirketlerin varlıklarını bu elverişsiz rekabet koşullarında sürdürebilmeleri için dünyadaki mesleki gelişim ve yönetim uygulamalarını izlemesi, anlaması ve uygulaması gerekmektedir.

Bu anlayışla eğitim kesintisiz bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Her seviyedeki personel, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmelidir.

 

IAS İşletme Akademisi’nin “Sürekli İyileştirme” misyonu, kanıtlanmış uzmanlık ve deneyimin kanıtlanmış sicili ile, çalışanlarınızın kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun yetkinliklerini geliştirerek şirketinizin yetkinliklerini belirlemenize yardımcı olur.

 • canias ERP Temel Seviye Danışmanlığı 
 • Eğitim 
 • CANIAS ile ERP’ye Giriş 
 • TROIA ile Yazılım Geliştirmeye Giriş 

Diğer Eğitimler

 • Lojistik Bilgi Sistemleri 
 • Üretim Planlama ve Envanter 
 • Yönetim Hesaplamaları 
 • Tedarik Zinciri Tasarımı 
 • Master Veri Oluşturma ve Başarı 
 • ERP’deki meta veriler 
 • ERP Destekli Stok Yönetimi ve Üretim Planlaması 
 • ERP Destekli Satın Alma Süreci 
 • ERP Optimizasyonu ve Uygulama Sonrası 
 • Kurumsal Yazılım Projeleri 
 • ERP’nin kuruluşu 
 • ERP, MRP, Temel Planlama 

IAS İşletme Akademisi’nin “Sürekli İyileştirme” görevi, kanıtlanmış uzmanlık ve deneyimin kanıtlanmış bir sicili ile, çalışanlarınızın kişisel ve kurumsal gereksinimler doğrultusunda yetkinliklerini geliştirerek şirketinizin yetkinliklerini belirlemenize yardımcı olur. canias ERP Temel Seviye Danışmanlık Eğitimi CANIAS ile ERP’ye Giriş TROIA ile Yazılım Geliştirme Eğitimine Giriş Diğer Eğitimler Lojistik Bilgi Sistemleri Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Hesaplamaları Tedarik Zinciri Tasarımı ERP’de Usta Veri Oluşturma ve Başarı Meta Verileri ERP Destekli Stok Yönetimi ve Üretim Planlama ERP Destekli Tedarik Süreç ERP Optimizasyonu ve Uygulama Sonrası Kurumsal Yazılım Projeleri ERP Temelleri ERP, MRP, Temel Planlama

Open chat