_

TROIA – Entegre Geliştirme Ortamı

Açık, nesne odaklı ve entegre bir geliştirme ortamı olan TROIA, canias ERP platformu için tamamen entegre bir yapıya sahip.

Uyarlama ve yeniden programlamanın hızına ve esnekliğine yeni standartlar getiren geliştirme ortamı, bakım sözleşmesi olan tüm müşterilere standart yazılımla birlikte verilir; canias, ERP kaynak koduna doğrudan erişim sağlar. Nesneye yönelik transfer yöntemi sayesinde, sürüm geçişini etkilemeden müşteri tarafından yapılan özel geliştirmeler kullanılabilir. Bu sayede müşteriler standart kaynak kodunda herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan uygulamayı kendi ihtiyaçları için geliştirmeye devam edebilirler.

TROIA ortamındaki evlat edinme sadece IAS danışmanları tarafından değil, eğitimli müşteri personeli tarafından da yapılabilir. Bu bakımdan, belirli uyarlamalarla ilgili maliyetler önemli ölçüde azaltılır ve yazılımdaki tüm programlama işlerinin üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortadan kalkar.

TROIA IDE – Öne Çıkan Özellikler

 • Tek Araç Geliştirme

TROIA IDE, sınıflar, diyaloglar, raporlar, bileşenler, web servisleri gibi tüm TROIA yapılarını tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

 • Proje Tabanlı Geliştirme

TROIA IDE, bireysel öğeler gibi diyaloglar geliştirmek ve dönüştürmek yerine, tek bir projede birden fazla diyalog, bileşen ve TROIA sınıfını geliştirmenize ve dönüştürmenize olanak tanır. Proje tabanlı geliştirme özellikleri, programcılara geniş ve kapsamlı bir görüş sunar; geliştirme sürelerini kısaltır ve olası çalışma zamanı hatalarını ve arızalarını önlemeye yardımcı olur.

 • Hızlı ve Kolay Geliştirme
 1. Intellisense, kod tamamlama : TROIA Editor, programcının kodunu tamamlar veya programcı yardıma ihtiyaç duyduklarında otomatik olarak bulur. “Intellisense” ve kod tamamlama altyapısı TROIA Yardım Sistemi ile entegre edilmiştir.
 2. Entegre Birleşik Modelleme Dili (UML) Diyagramları : TROIA IDE’nin entegre bir UML diyagram altyapısı vardır. Programcılar, program yapısını değiştirme ve kullanılan UML diyagramlarının akışını sağlama yeteneği sunar.
 3. Kısayollar : TROIA IDE, programlama sırasında klavye kısayollarını kullanmak isteyen programcılara yardımcı olur.
 4. TROIA Kod Parçacıkları : TROIA Kod Parçacıkları sayesinde, programcılar en sık kullandıkları TROIA kod bloklarını basit klavye kısayolları kullanarak uygulamalarına ekleyebilirler.
 5. 3.5 Modern Tasarlanmış Kullanıcı Arabirimi : Gelişmiş işlevine ek olarak, TROIA IDE, programcıların basit, ölçeklenebilir ve ergonomik bir kullanıcı arayüzü ile hızlı, verimli TROIA uygulamaları geliştirmesine yardımcı olur.
 • Hata ayıklama

TROIA IDE programcıları TROIA uygulamalarını adım adım çalıştırabilir, durma noktaları ekleyebilir ve işlem boyunca değişken değerlerini izleyebilir.

 • Kod Üretimi

Web Hizmeti İstemcisi Kod Üretimi : IDE Web Hizmetleri Sihirbazı, WSDL belgesini kullanarak bir web hizmeti almak için gereken TROIA kod yapılarını oluşturur.

 • TROIA Kod Analizleri
 1. Bağımlılık Analizi : Bağımlılık analizi, diyalog ve sınıf bağımlılıklarını gösteren grafiksel bir rapor oluşturur.
 2. Verimlilik Analizi : Verimlilik analizi alt sistemi, programcıları verimsiz bir TROIA yapısını algıladıklarında uyarır.
 3. Kodlama Standartları Desteği : Editör, TROIA programcılarına TROIA Kodlama Standartlarına uygun kod yazma konusunda rehberlik eder. TROIA Kodlama Standartları Geliştirme Ortamında önceden tanımlanmıştır ve programcılar tarafından yapılandırılabilir.
 • Kod Geçmişi

Geliştirme Ortamı, geliştirme veritabanındaki kod değişikliklerini saklar. Programcılar, başka bir araca veya işleme gerek kalmadan kod geçmişindeki kodu arayabilir, keşfedebilir ve yeniden yükleyebilir.

 • Ölçek

Geliştirme ortamı, programcılara test vakaları ve süreçleri oluşturmak, çalıştırmak ve raporlamak için bir test altyapısı sağlar.

 • TROIA Yardım

Geliştirme Ortamı, kapsamlı bir TROIA Asistanı ve Eğitimini içerir. Bu eğitici, tercüman sürümleriyle otomatik olarak güncellenir.

 • belgeleme

Programcılar, TROIA sınıflarını, diyalogları, raporları ve servis fonksiyonlarıyla ilgili belgeleri başka hiçbir araç veya uygulamaya gerek kalmadan görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilir.

 • Geliştirici Profilleri

Geliştirici profili geliştiricileri, yazı tipleri ve renkler, kullanıcı arayüzleri vb. Gibi tüm geliştirme araçlarını kullanabilir. tanımlayın ve saklayın.

 • Takım desteği

Tüm kilitleme ve giriş / çıkış işlemleri TROIA Geliştirme Ortamı ile yönetilebilir. Böylece programcılar kalabalık takımlarda etkin şekilde çalışabilir.

 • Üçüncü Parti Uygulama Desteği

Üçüncü taraf model uygulamalarla oluşturulan kullanıcı arayüzü tasarımları geliştirme ortamından alınabilir. Böylece, programcılar modellerini diyaloglara ve TROIA bileşenlerine dönüştürebilirler. Ayrıca, geliştirme ortamında tasarlanan diyalog ve bileşenler desteklenir.

Open chat