caniasERP İLE AMBALAJ YÖNETİMİ (PAC)

caniasERP Ambalaj Yönetimi – Packaging Management (PAC) modülü ile paketleme koşulları tanımlanabilir, paketleme belgeleri oluşturulabilir. Paketlere ait etiket numarası oluşturularak çıktı alınabilir.

PAKETLEME KOŞULLARI

Belirlenen tarih aralığında geçerli olmak üzere bir ürünün paketleme bilgilerine ait tanımlar yapılabilir. Paketleme koşulu belirli bir müşteri için veya tüm müşteriler için geçerli olabilir.  İlgili ürünün pakette kaç adet yer aldığı, yükleme yeri, satış belge tipi bilgileri paketleme koşullarında yer almaktadır. Ürün paketlenirken kullanılacak paketleme malzemeleri ve miktarları için ise ürün ağacı tanımları kullanılmaktadır. Paketleme uygulamasında bir ürün paketlenmek istendiğinde paketleme koşullarında tanım yapılmış ise ürün bu paketleme koşullarına göre paketlenir.

PAKETLEME BELGELERİ

Ambalaj yönetimi ile satış siparişleri, irsaliye belgeleri veya satın alma fason kalemleri paketlenebilir. Paketleme koşullarında tanım yapılmış ise ürün bu paketleme koşullarına göre paketlenir. Paketler manuel olarak kullanıcı tarafından da oluşturulabilir. Satış siparişleri paketlendikten sonra ilgili siparişe ait irsaliye ve fatura belgeleri oluşturulabilir. Paketleme malzemeleri ilgili irsaliye ve faturaya otomatik olarak eklenir.  Sürükle -bırak yöntemi ile ürünler farklı bir pakete kolay bir şekilde taşınabilir. Paketlere ait etiket numarası oluşturularak çıktı alınabilir.  Paketleme belgesinde rezervasyon oluşturulabilir ve rezerve edilmiş partilerden stok hareketlerinin yapılması sağlanabilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

  • Paketleme koşulları tanımlama
  • Sipariş/İrsaliye/Fason Kalemleri Paketleme
  • Paketlenen sipariş belgesi için irsaliye ve fatura oluşturma
  • Rezervasyon oluşturma
  • Rezerve edilmiş partilerden stok hareketlerinin yapılması
  • Satış Belgeleri Yönetimi ile entegre çalışma

Canias-İAS

Yorumlara Kapalı

Open chat