caniasERP İLE ÜRETİM YÖNETİMİ (PRD)

caniasERP Üretim Yönetimi – Production Management (PRD) modülü, işletmenin tüm üretim süreçlerine uyarlanabilir özelliği sayesinde; süreçlerin optimizasyonuna katkı sağlar. Tek seviyeli ya da çok seviyeli üretim yapma imkanı sunan modül, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tarafından oluşturulan üretim planlarının üretim emirlerine çevrilmesini ve bu emirlerin yönetilmesini sağlar. Sistemin geneline kusursuz bir şekilde entegre edilebilen Üretim Yönetimi modülü, başarılı bir veri akışı sağlar. Böylece firmalar şeffaf, tutarlı, güvenilir ve verimli bir üretim süreci gerçekleştirebilirler. Modül üzerinde oluşturulan üretim emirleri, üretilecek olan mamülün miktar, varyant, ürün ağacı bileşenleri ve rota operasyonları gibi üretim için gerekli tüm özelliklerini içerir. Bir üretim emrinin oluşturulması sırasında, eksik malzeme analizi otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu modül, ayrıntılı planlama türlerinin yardımıyla, ileriye dönük veya geriye dönük çizelgeleme imkanı sunarak operasyonlara yeniden termin tarihi verilmesine olanak sağlar. Ayrıca kaynaklar ve kaynakların kullanımına ilişkin bilgiler de elde edilebilir. Modül üzerinde üretim kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için ‘Planlanan’ ve ‘Gerçekleşen’ karşılaştırması yapmak da mümkündür.

ÜRETİM EMRİ ÖZELLİKLERİ ve YÖNETİMİ

Üretim Yönetimi modülünde tek seviyeli ya da çok seviyeli (Mamul ve mamul üretimi için ihtiyaç duyulan yarı mamuller) üretim yapabilmek mümkündür. Modül, benzer mamullerin üretimini tek bir üretim emri üzerinden yönetilmesine olanak sağladığı gibi Parçalamalı (Demontaj) Üretimler için de kullanılabilir. Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tarafından oluşturulan üretim planları, henüz tam olarak üretim emri değildir. Bu planların, birer üretim emri olarak değerlendirilmesi için ‘Plandan Üretim Emrine Çevirme’ özelliği kullanılabilir. Modül, ihtiyaç duyulduğunda ilgili malzemeye ait gerekli miktarları içeren üretim planını otomatik olarak üretim emrine dönüştürebilir.

Planı dönüştürme sırasında, Malzeme İhtiyaç Planlaması tarafından önerilen değerler, yönlendirme amacıyla kullanılabilir. Bir üretim emrinin oluşturulması sırasında eksik malzeme analizi otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu analizde, gerekli bileşenlerin mevcutta olup olmadığı kontrol edilir. İlgili parçalar ihtiyaç duyulan tarih için otomatik olarak rezerve edilebilir ve böylece uygun malzeme akışı sağlanır.

Modülde fason süreçlerin oluşturulması da mümkündür. Fason operasyonların tanımlanmasıyla üretim emirleri kesintisiz izlenebilir. Fason operasyonun yapılacağı tedarikçiye, operasyon sırasında kullanacağı malzemeler stoktan transfer edilebilir ve operasyon sonucu oluşan Fason Ürünler envantere alınabilir. Bu özellikler parça ve fason ürün takibi için kolaylık sağlar.

OPERASYON PLANLAMASI

Üretim Yönetimi modülünün, Kapasite Yönetimi modülüyle entegrasyonu, ilgili üretim emri için en uygun kaynak planlamasının yapılmasını sağlar. Ayrıntılı planlama türlerinin yardımıyla, ileriye dönük, geriye dönük veya herhangi bir aşamadan yola çıkılarak operasyonlara yeniden termin tarihi verilebilir. Ayrıca modül sayesinde kaynaklar, kaynakların kullanımı ve ürün ağaçlarına ilişkin bilgiler de elde edilebilir. Böylece Üretim Yönetimi modülündeki planlamada, ilgili üretim süreçlerine dahil edilen tüm işletme verileri dikkate alınır.

Benzer operasyonlar için işletmenin ortak kaynakları kullanılacağı durumlarda bu benzer operasyonlar, Operasyon Birleştirme yöntemiyle beraber planlanabilir ve onaylanabilir. Bu özellik, işletmedeki makinelerin doluluk oranlarını maksimize ederek, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Ayrıca, modülün gerçek zamanlı izleme özelliği sayesinde, istendiğinde üretim sürecine yönelik bir öngörü elde edilebilir. Malzeme Tüketim Fişi veya Üretim Emri Fişi gibi üretim süreci için önemli dokümanlar da modül üzerinden hazırlanabilir.

ÜRETİM ONAYLARI

Bir operasyon kısmen veya tamamen sona erdikten sonra tamamlanan miktar kadar onaylanması gerekir. Kalite Yönetimi modülü ile entegrasyon sayesinde, atanan test planına göre onaydan önce, onay sırasında veya onaydan sonra kalite kontrol süreci başlatılabilir. Üretim Onay ekranları, her tarzda kullanıcı için çeşitlendirilebilir. Modülde ‘Normal’, ‘Basit’ ve ‘Hızlı Üretim Onayları’ olmak üzere üç farklı onaylama yöntemi mevcuttur. Bunlar onay sırasında verilmesi gereken detaylara göre isimlendirilmişlerdir.

Üretim sırasında kullanılan bileşenlerin, farklı metotlarla otomatik envanter tüketimleri yapılabilir. Yine üretilecek malzeme ile ilgili tüm operasyonlar onaylandıysa, mamul için otomatik envanter giriş hareketi gerçekleştirilebilir. Ayrıca onaylar ve envanter hareketleri, barkodlar veya manuel girişler ile de kaydedilebilir. Böylece üretilen tüm bileşenler eksiksiz izlenebilir.

ANALİZLER VE DEĞERLENDİRMELER

Modülde, üretimdeki optimizasyon potansiyellerini belirlemek ve değerlendirmek için kullanıcıya çeşitli analizler sunulur. Bu analizler, kullanıcıya iş merkezleri veya maliyet merkezleri gibi farklı konuları çeşitli ölçütlere göre değerlendirme olanağı sunar. Modül üzerinde üretim kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için ‘Planlanan’ ve ‘Gerçekleşen’ karşılaştırması yapmak da mümkündür.

Üretim Yönetimi modülünde, güncel olarak üretimde yer alan bileşenlerin değerini hesaplamak için yarı mamul (WIP; Work-in-Process) analizleri de sunulur. Ayrıca modülde yeniden işleme ve hurda analizleri de kullanıma sunulmuştur. Böylece ana ürün ağaçlarından ve rotalarından farklılık gösteren üretim ürün ağaçları ve rotaları, orijinalleri ile karşılaştırılabilir. Modüldeki araç/gereç yönetimi özelliği, operasyon sırasında kullanılan kaynakları belirlemenin yanı sıra optimizasyon potansiyellerinin tespit edilmesini sağlayan bir kaynak simülasyonu sunar.

ENTEGRASYON

caniasERP sistemine entegre yapısı sayesinde Üretim Yönetimi modülüyle diğer modüller arasında kusursuz bilgi alışverişi gerçekleştirilebilir. Otomasyon modülü tarafından doğrudan beslenen modül, aynı zamanda Üretim Zekâsı modülü için de bir veri kaynağı olarak kullanılır. Modül ayrıca Temel Veri Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Kapasite Yönetimi, Satış Yönetimi, Proje Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Transfer Yönetimi, Bakım Yönetimi, Kalite Yönetimi, Standart Maliyet Yönetimi, Üretim Maliyet Yönetimi ve Maliyet Merkezleri Muhasebesi gibi modüllerle entegre bir şekilde çalışmaktadır.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

 -Alternatif Yönetimi
-Varyant yönetimi
-Üretim süreçlerinin optimizasyonu
-Farklı üretim emir tipleri ile ihtiyaca yönelik kullanım
-Çok seviyeli üretim
-Operasyon çizelgeleme
-Fason operasyon yönetimi
-Benzer operasyonlar için operasyon gruplama konsepti
-Üretimde kullanılacak malzemeler için anlık stok takibi
-Kaynak yönetimi
-İhtiyaca göre yönetilebilen Envanter hareketleri
-Operasyon onaylarında çeşitlilik
-Etkili maliyet yönetimi
-Detaylı analiz ve raporlama

REFERANSLARDAN ORNEKLER

Akdoğan Plastik San. Tic. Ltd. Şti. www.akdoganplastik.com

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. www.alpplas.com

Amcor Flexibles Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.rotopak.com.tr

Armasan Ambalaj A.Ş. www.armasan.com

Baran Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.baranambalaj.com.tr

Biriz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.birizambalaj.com

BPO Plastıc Omnıum Otomotiv Plastik Yan San. A.Ş. www.bpo.com.tr

Bursa Pazarı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. www.bursa-pazari.com

Çetin Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. www.cetinplastik.com

Egesembol Plastik San. Tic. ve Ltd. Şti. www.egesembol.com

Ekerler Kağıt Torba ve Poşet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.ekerler.com

Etapak Baskı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.etapak.com

Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. www.eurotec-ep.com

Gema Elektro Plastik ve Elektronik San. Dış Tic. A.Ş. www.gemapolimer.com

Mesan Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. www.mesan.com.tr

Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. www.multipak.com.tr

Nas Plastik Metal Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. www.nasplastik.com

Özge Plastik Ambalaj San. A.Ş. www.ozgeplastic.com

Öztaş Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. www.oztasambalaj.com.tr

Poşetsan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.posetsan.com

Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. www.sekuro.com.tr

Sema Plastik Kalıp ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. www.semakalip.com.tr

Sesa Ambalaj ve Plastik San. Tic. A.Ş. www.sesaplastik.com.tr

Sunpet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. www.sunpet.com.tr

Tisan Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. Ltd. Şti. www.tisan.com.tr

Uzunoğlu Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. www.uplast.com.tr

Canias-İAS

Yorumlara Kapalı

Open chat